McHugh sanctions €288,000 for 34 Donegal Gaeltacht schools under Language Assistants Scheme

first_imgMinister of State for the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands Joe McHugh TD has sanctioned an allocation of €288,000 for 34 Donegal Gaeltacht schools.The allocation is part of €784,442 for Muintearas Teo. and Oidhreacht Chorca Dhuibhne to enable them to run the Language Assistants Scheme on behalf of the Department for the 2017/2018 school year.This allocation is the same as the 2016/2017 allocation. The Donegal TD said: “Valuable work is being done under the Language Assistants Scheme to provide the young people of the Gaeltacht with additional opportunities to acquire and enrich their use of the language.“The help provided by the language assistants, employed under the scheme, assists with the efforts of participating Gaeltacht schools to ensure that the Irish language continues to thrive through to the next generation in the Gaeltacht.“With the implementation of both the language planning process and the policy for Gaeltacht education, the scheme is more important than ever.“All 34 schools taking part are spread right across Donegal including Ardara, Glencolmcille, Arranmore, Gaoth Dobhair and Na Dúnaibh.” In line with the recommendations contained in the Policy for Gaeltacht Education 2017-2022, Minister McHugh has also requested his officials to undertake a review of this scheme over the coming months with a view to increasing its impact on the language in the years ahead.This allocation is being provided under the Language Assistants Scheme as part of the implementation of the 20-Year Strategy for the Irish Language as it relates to the Gaeltacht.Note to the editorUnder this scheme, language assistants, who are fluent Irish speakers, provide support in Gaeltacht schools with the acquisition and enrichment of the language.The scheme is operating in 106 Gaeltacht schools and 95 language assistants in total are employed under the scheme, 67 under Muintearas and 28 under Oidhreacht Chorca Dhuibhne. The allocation comprises €551,813 for Muintearas Teo. and €232,629 for Oidhreacht Chorca Dhuibhne. S N Cholmcille, An Tearmann, S N Mhuire, Caiseal Ceann Droma, N Naomh Bríd, Na Dúnaibh, N Cholmcille, Duibhleann Riach, S N na Sráithe Móire, Leitir Ceannainn, S N Ghlasáin, An Craoslach, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, S N Loch an Lubhair Anagaire, N Dhubhthach, Anagaire, S N Phádraig,Dobhar, S N Mhuire B&C, Na Doirí Beaga, N Adhamhnáin, An Luinnigh, S N Chonaill, An Bun Beag, S N Oilibhéar Pluincéid, S N Bhríghde, Mín an Chladaigh, S N Caiseal na gCorr, Gort an Choirce, S N Cnoc na Naomh, Doire Chonaire, Pobalscoil Chloich Chionnaola, S N Naomh Dubhthach, Machaire Rabhartaigh, S N Fhionnáin, An Fál Carrach, S N Gort an Choirce, S N Leitir Mhic an Bhaird, S N Árainn Mhór II, S N Árainn Mhór I, S N Taodhbhóg, An Clochán, S N An Choimín, An Clochán, S N Duchoraidh, An Dúchoraidh, S N Min an Aoire, An Charraig, S N Chartha, Chill Charthaigh, S N Na Carraige, An Charraig, S N A Chaiseal, Gleann Cholm Cille, S N Éadan Fhionnfhraoich, Na Gleannta, S N Cholmcille, Baile na Finne, S N Mhin Teineadh Dé, Ard an RáthaAllúntas €784,442 fógartha ag an Aire Stá it McHugh faoi Scéim na gCúntóirí Teanga don scoilbhliain 2017/2018.D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus na hOileáin inniu (14/09/17) go bhfuil allúntas suas le €784,442 ceadaithe aige do Mhuintearas Teo. agus d’Oidhreacht Chorca Dhuibhne chun cur ar a gcumas Scéim na gCúntóirí Teanga a reáchtáil do scoilbhliain 2017/2018 thar ceann na Roinne. Is ionann an t-allúntas seo agus allúntas 2016/2017.Dúirt an tAire Stáit go bhfuil obair fhiúntach ar bun faoi Scéim na gCúntóirí Teanga chun deiseanna breise sealbhaithe agus saibhrithe teanga a chur ar fáil d’aos óg na Gaeltachta. “Cuidíonn an cúnamh a thugann na cúntóirí teanga atá fostaithe faoin scéim le hiarrachtaí na scoileanna Gaeltachta atá páirteach chun a chinntiú go rachaidh an Ghaeilge ar aghaidh go bisiúil go dtí an chéad ghlúin eile sa Ghaeltacht. Le feidhmiú an phróisis pleanála teanga agus an pholasaí don oideachas Gaeltachta araon, is ea is tábhachtaí fós an scéim”. I gcomhréir lena bhfuil molta sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022, tá iarrtha ag an Aire Stáit McHugh ar a chuid oifigigh tabhairt faoi athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim seo sna míonna amach romhainn ar mhaithe lena thionchar ar an teanga a mhéadú sna blianta atá romhainn.Is mar chuid de chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge mar a bhaineann sé leis an nGaeltacht atá an t-allúntas seo á chur ar fáil faoi scéim na gcúntóirí teanga.Nóta don eagarthóirFaoin scéim seo cuirtear cúntóirí teanga, gur cainteoirí líofa Gaeilge iad, ar fáil mar thaca do scoileanna Gaeltachta chun cuidiú le páistí sealbhú agus saibhriú a dhéanamh ar an teanga.Tá an scéim ag feidhmiú i 106 scoil Ghaeltachta agus fostaítear 95 cúntóir teanga ina iomlán faoin scéim, 67 faoi scáth Muintearas agus 28 Cúntóir faoi scáth Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Tá an t-allúntas comhdhéanta do €551,813 do Mhuintearas Teo. agus €232,629 do Oidhreacht Chorca Dhuibhne.McHugh sanctions €288,000 for 34 Donegal Gaeltacht schools under Language Assistants Scheme was last modified: September 16th, 2017 by StephenShare this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to share on Reddit (Opens in new window)Click to share on Pocket (Opens in new window)Click to share on Telegram (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Skype (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Tags:donegalgrantsJoe McHughschoolslast_img read more